SERTIFIKATI

Bonitetna kuća CompanyWall ocjenu A+ dodjeljuje firmi koja napreduje u poslovnim uspjesima, firmi koja je sposobna da podmiri svoje obaveze i uspješno izbjegne poslovne rizike. Saradnja s firmom kojoj je dodjeljena ocjena A+ usmjerena je na uspješan poslovni razvoj.

Izračunavanje bonitetne ocjene, između ostalog, uzima u obzir i plaćanje i kreditnu sposobnost, zaduženost, profitabilnost, kao i ostale kriterijume. Firma koja ove uslove u potpunosti ispunjava stiče pravo na bonitetnu ocjenu AAA, kao i na sertifikat bonitetne izvrsnosti, kojim jača povjerenje postojećih poslovnih partnera, kupaca ili dobavljača, ali i u budućim poslovanjima služi kao dokaz da je riječ o firmi s visokim kredibilitetom.


Bonitetna ocjena se dodjeljuje na osnovu izvještaja o poslovanju brojkama. Sama po sebi već predstavlja uspjeh, ali govori mnogo o čovjeku koji vodi firmu, kao i o njegovim zaposlenima.


%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close